Hệ thống giám sát tự động ScadaH Bắc Đuống

30/08/2018 08:27

Hệ thống giám sát tự động ScadaH Bắc Đuống được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Minh Việt và hãng JFE Advantech (Nhật) trong giai đoạn 2014-2017 đã và đang hoạt động online tại XN công trình đầu mối Trịnh Xá và hệ thống BÁO CÁO NHANH hệ thống thủy lợi các đơn vị của Công ty Bắc Đuống (giai đoạn 2014-2018) - dự kiến sẽ phát triển giai đoạn 2 (2019-2020) lên nhiều điểm scada khác của Bắc Đuống

Các hình ảnh triển khai hệ thống Scada tại Xí nghiệp công trình đầu mối Trịnh Xá và Phòng QLNCT, Công ty Bắc Đuống

15/08/2018 21:15

Năm 2014 và 2017, hệ thống Scada với các sensor đo mức của hàng JFE Advantech (Nhật) được triển khai tại trạm bơm Trinh Xá (3 sensor chất lượng cao) và hệ thống trung tâm tại Phòng QLNCT của Công ty (PC, Phần mềm, CSDL, bảng LED, Hệ thống BCN)

Hệ thống giám sát mực nước tự động Scada-H/Scada-X sử dụng công nghệ GSM/openGIS

01/08/2017 21:20

Đặc điểm chính của hệ thống: 1. Hệ thống hoạt động từ trạm đo mực nước tự động, truyền tin AutoSMS (GSM/GPRS). 2. Giám sát đồng thời nhiều trạm đo mực nước (mưa, nhiệt độ, độ mặn, v.v.) từ máy tính PC/Laptop/Server (LAN/WAN) Hệ thống được phát triển bởi Minh Viet IT JSC và JFE Advantech (Nhật) giai đoạn 2011-2014 và đã tham gia Triển lãm VietWater 2012-2013-2014

Hệ thống Thông tin Thủy lợi (httl.com.vn)

01/08/2014 22:42

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG THỦY LỢI TOÀN QUỐC (Gồm dữ liệu mực nước, lưu lượng, độ mặn đo thủ công/tự động SCADA; các Tài liệu QTVH, EPP, CAMERA; Hồ sơ điện tử công trình...)

Back to Top