Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển góp phần tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới

08/08/2018 19:58

Kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, mà nòng cốt là HTX dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi các hộ sản xuất kinh doanh, những người lao động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành kiểm tra công trình thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Xuân

08/08/2018 10:50

Sáng 20/12, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, Văn Phòng UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Xuân 2018 trên địa bàn tỉnh.

Back to Top