Thông báo về việc triển khai hệ thống email tên miền @bacduong.com.vn
21/08/02018 21:45

Theo chủ trương triển khai và phát triển hệ thống tên miền của Công ty TNHH 1TV Khai thác Công trình Thủy Lợi Bắc đuống sử dụng tên miền thống nhất của Công ty cho các Phòng, Ban và các cán bộ chủ chốt của công ty thống nhất cho giao dịch với các đơn vị khác, thí dụ:

 

info@bacduong.com.vn (đơn vị)

nthoan@bacduong.com.vn (cá nhân)

 

Ghi chú; Quy định này không hạn chế việc sử dụng các email cá nhân có tên miền gmail, yahoo sử dụng với email tên miền của Công ty cấp