Thông báo về việc Triển khai hệ thống Scada (giai đoạn 1) tại Công ty Bắc Đuống
01/08/02017 10:18

Hệ thống CNTT Tự động hóa áp dụng TBKT cho Công ty được chính thức lắp đặt và khai thác tại trạm đầu mối Trịnh Xá và VP Công ty Bắc Đuống (8/2017), các đơn vị liên quan hợp tác để triển khai hoạt động tác nghiệp và vận hành trong giai đoạn 2017-2018, để có thể áp dụng cho giai đoạn 2019-2020 tại một số trạm bơm khác như Long Tửu và Đặng Xá