Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh: Chủ động ứng phó với nhiều loại hình thiên tai

08/08/2018 10:48

Trước những diễn biến bất thường, khó lường của thiên tai, năm qua, Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh cùng với các cấp, ngành liên quan trên địa bàn luôn trong thế chủ động ứng phó nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra...

Back to Top