công bố giá số 10 của sở xây dựng Thành Phố Bắc Ninh

16/10/2018 15:54

Công bố Giá vật liệu tháng 9 năm 2018 đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện

Back to Top