Thông báo về việc nâng cấp website Công ty Bắc Đuống
03/05/02018 18:57

Website Công ty TNHH 1TV Khai thác Công trình Thủy lợi đã được xây dựng phát triển từ những năm 2012 đã góp phần nâng cao hình ảnh của Công ty trong giai đoạn ban đầu.

Trong chương trình phát triển thông tin quảng bá truyền thông Công ty TNHH 1TV Khai thác Công trình Thủy Lợi Bắc Đuống năm 2018 có kế hoạch nâng cấp website Công ty nhằm đưa thông tin về tình hình hoạt động các lĩnh vực hoạt động của Công ty trên mạng Internet trong tháng 9/2018 cũng đưa một số các ứng dụng của Công ty (Báo cáo nhanh, hệ thống Scada).
Đề nghị các Phòng, Ban và các Xí nghiệp, đơn vị của Công ty cung cấp các tin tức và hình ảnh hoạt động các đơn vị để Ban Biên tập Công ty biên tập và đưa lên website, cũng như góp ý nhận xét để website ngày càng hoàn thiện và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Mọi đóng góp ý kiến xin gửi về:
Văn Phòng Cty Bắc Đuống và đơn vị CNTT phối hợp xây dựng website:
Điện thoại : (0241)3831489, Fax :(0241)3831489 
Email: phongqlctn@gmail.com, intecom@minhviet.com.vn
Website: www.bacduong.com.vn

Dự án cải tạo kênh mương thủy lợi ở Bắc Ninh: Chây ỳ khắc phục xử lý sai phạm