Các hình ảnh triển khai hệ thống Scada tại Xí nghiệp công trình đầu mối Trịnh Xá và Phòng QLNCT, Công ty Bắc Đuống
15/08/02018 21:15

Sau đây là một số hình ảnh thiết kế, thi công và triển khai hệ thống giám sát tự động các bể hút (L1) và bể xả Bắc (L2) và xả Nam (L3) tại công trình đầu mối Trịnh Xá