Hệ thống giám sát mực nước tự động Scada-H/Scada-X sử dụng công nghệ GSM/openGIS
01/08/02017 21:20

Đặc điểm chính của hệ thống: 1. Hệ thống hoạt động từ trạm đo mực nước tự động, truyền tin AutoSMS (GSM/GPRS). 2. Giám sát đồng thời nhiều trạm đo mực nước (mưa, nhiệt độ, độ mặn, v.v.) từ máy tính PC/Laptop/Server (LAN/WAN). 3. Phần mềm lưu trữ tập trung CSDL hệ thống số liệu yếu tố mực nước, mưa, nhiệt độ, độ mặn v.v. (Water Level Monitoring System - ScadaH) 4. Theo dõi truy cập quan mạng Internet, hiển thị trên bản đồ Google Map hoặc hệ thông tin quản lý bản đồ GIS (thương mại, nguồn mở). 5. Kết xuất báo cáo (report) các số liệu quan trắc, tra cứu/tìm kiếm (look-up), vẽ đồ thị đường quá trình (graph) một hay nhiều trạm đo (multi-stations). 6. Đầu đo mực nước các loại (Submerged level detector) dễ dàng lắp đặt, bảo trì, chống sét và nhiễu.

Đặc điểm chính của hệ thống:

1. Hệ thống hoạt động từ trạm đo mực nước tự động, truyền tin AutoSMS (GSM/GPRS).

2. Giám sát đồng thời nhiều trạm đo mực nước (mưa, nhiệt độ, độ mặn, v.v.) từ máy tính PC/Laptop/Server (LAN/WAN).

3. Phần mềm lưu trữ tập trung CSDL hệ thống số liệu yếu tố mực nước, mưa, nhiệt độ, độ mặn v.v. (Water Level Monitoring System - ScadaH)

4. Theo dõi truy cập quan mạng Internet, hiển thị trên bản đồ Google Map hoặc hệ thông tin quản lý bản đồ GIS (thương mại, nguồn mở).

5. Kết xuất báo cáo (report) các số liệu quan trắc, tra cứu/tìm kiếm (look-up), vẽ đồ thị đường quá trình (graph) một hay nhiều trạm đo (multi-stations).
6. Đầu đo mực nước các loại (Submerged level detector) dễ dàng lắp đặt, bảo trì, chống sét và nhiễu.  Water Level Monitor Sys.pdf  (download)Phần mềm ứng dụng (AutoGSM, ScadaH, GIS-App)

1. Mực nước được đo trực tiếp và giám sát  (real time)  nhiều trạm đồng thời.
2. Thời gian đo nhanh nhất đến 1 phút (5', 10', 15', 30',v.v.)–lưu trữ 60' (obs).
3. Giám sát trực tuyến từ PC và Internet với phần CSDL và GIS (Google Map)
4. Sử dụng mobile telephone (cấu hình từ xa).   Water Level Monitor Sys.pdf  (download)

Triển lãm Viet Water 2011 tại TP HCM (với JFE-AdvanTech   Catalog)

Nếu Bạn có yêu cầu nhận đĩa CD Catalog sản phẩm (bản tiếng Anh) và ở khu vực Hà Nội thì Bạn có thể liên hệ Công ty ((Tel/email) để chúng tôi gửi qua đương bưu điện hoặc 
đến trực tiếp Công ty lấy! Xin chân thành cám ơn.

 

Xem thêm