triển khai Nghị định 129/2017/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi
27/11/02018 14:15

Hội nghị triển khai Nghị định 129/2017/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi

Để hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi và các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi, Ngày 06/6/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị định số 129/2017/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

                           Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi chủ trì hội nghị

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi được Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT ủy quyền chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu, đại diện cho các cơ quan liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục Thủy lợi, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà); Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản, Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp); đại diện của 31 địa phương khu vực phía Bắc, từ Thừa Thiên Huế trở ra (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi,  Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi).

Hội nghị đã nghe Ông La Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) trình bày các nội dung chính của Nghị định số 129/2017/NĐ-CP và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương cần triển khai thực hiện.

Tiếp theo, Hội nghị cũng nghe Ông Nguyễn Việt Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi trình bày kết quả tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của địa phương khi triển khai Nghị định 129/2017/NĐ-CP.

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh đưa ra nhiều ý kiến, tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Một số nội dung mới còn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, việc thực hiện quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi khi đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo trì tài sản hạ tầng, xác định nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản… Bên cạnh đó, các địa phương cũng bày tỏ quan ngại việc giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi trực tiếp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, thực hiện kế toán tài sản sẽ dẫn tới khối lượng công việc phải thực hiện rất nhiều trong khi số lượng cán bộ chuyên môn tại đây còn quá ít.

Lãnh đạo Cục Quản lý công sản cũng đã giải đáp vướng mắc của các địa phương và làm rõ hơn những vấn đề nhiều cơ quan còn lúng túng, chưa triển khai thực hiện được.

Kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh khẳng định Nghị định có nhiều nội dung mới, lần đầu thực hiện nên việc triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần khắc phục khó khăn để thực hiện cho tốt Nghị định 129, cũng như 02 Nghị định, 01 Thông tư hướng dẫn Luật Thủy lợi mới được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. Đề nghị các cơ quan của Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thủy lợi tổ chức hội nghị triển khai Nghị định cho các vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long./.

chi tiết nghị định tải Tại đây