Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ.[27/05/18] Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
27/11/02018 09:28

 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ.[27/05/18] 

Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

 

Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định

hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng

và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

 

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu

77/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành

16/05/2018

Ngày có hiệu lực

01/07/2018

Người ký

Nguyễn Xuân Phúc

Trích yếu

Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

 

 

Mời download và xem file đính kèm