Liên kết trang

Thống kê truy cập

     Đang truy cập   :  1
     Lượt truy cập   : 92618
Hỏi - Đáp

Câu hỏi : Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện ( 18/01/2017 )

Người gửi : Nguyễn Thị Oanh Huệ

Email : nguyenthioanhhue@gmail.com

Nội dung:

Xin Quý công ty cho biết về Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện? Hiện nay có văn bản nào quy định về chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi cấp huyện không?

Đặt câu hỏi
Họ tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Số điện thoại  *
Chủ đề  *
Nội dung  *
   
   
 

Thông báo

Văn bản mới

Tuyển dụng